SETKÁNÍ SE ZDROJEM

Navsteva Prahy Keesjana 6. & 7. a 8. září

Keesjan van der Klooster je nizozemský mystik, který několikrát ročně navštěvuje Českou republiku. Keesjan má schopnost se dostat do přímého silového pole lásky Zdroje. Sanskrit, starobylý jazyk z Indie, má krásné pojmenování pro setkání v božském silovém poli. Taková setkání nazývají Daršan. Být spolu s Keesjanem v silovém poli je evropská forma Daršanu. Ve svahilštině se to nazývá Umoja. Toto setkání přináší s sebou možná uzdravení se, vyladění se, realizace, přeměny a zlepšení.

Nechat se ukotvit ve Zdroji Vědomí, ve tvé vlastní Lásce, a tvé Světlo je dar pro tebe samého a pro Svět.

UMOJA LÁSKA,

ŽÁDNÉ SLOVO, JMÉNO, MYŠLENKA NEBO POJEM JI NEMŮŽE ZCELA POPSAT.
SLOVO, KTERÉ SE TOMU NEJVÍCE PŘIBLIŽUJE JE NAŠE ŽIVOTNÍ SÍLA, KTERÁ NÁS PODPORUJE ABYCHOM ROZPOZNALI PROPOJENÍ VŠEHO JAKO JEDNO PULZUJÍCÍ VĚDOMÍ.

MY JSME TO VĚDOMÍ,


Keesjan van der klooster
 

KEESJAN & UMOJA TRANSPOZICE

Lidstvo se nachází v přechodném období a Keesjan je zde proto, aby doprovázel přechod od kolektivního lidského odděleného já uvědomění k uvědomění si Jednoty (my jsme). Uvědomění si Zdroje.

DARŠANY OSVICUJÍCÍ SEZENÍ 6. a 7. září Praha ČTI DÁLE >
SETKÁNÍ UMOJA WORLD 7. a 8. září Praha ČTI DÁLE >

“Milující, čistá a posilující energie, která je předávána, nezná žádnou logiku, kterou mysl může pochopit. Rezonuje však přímo s moudrostí Vašeho fyzického těla a Vašeho srdce”

Tím, že jste vědomě přítomný a přijímáte inteligentní energii přímo, budete autentickým způsobem naladěn na vibrace univerzálního vědomí. Přesně s tím, co je zapotřebí pro Váš duchovní vývoj. Tím se můžete dostat do stavu, kdy prožíváte a pamatujete si harmonii své duše. To se projeví v inspiraci a vyjádření toho, kým ve skutečnosti jste.

Keesjan van der Klooster pracuje z podstaty s výjimečným darem. Energie, kterou prostřednictvím tohoto talentu jako přemosťující vědomí předává, je všezahrnující Jedno. Ve svahilštině to nazývají Umoja neboli “Božská jednota”.

Milující, čistá a posilující energie, která je předávána, nezná žádnou logiku, kterou mysl může pochopit. Rezonuje však přímo s moudrostí Vašeho fyzického těla a Vašeho srdce. Osvicující proud energie osvětlí vrstvy z hloubky Vaší duše, čímž můžete přijmout rozšíření univerzálního vědomí. Uvědomíte si více, kdo ve skutečnosti jsme a jak je vše spolu spojeno.

Při všech typech přenosu dostanete přesně to, co v daném okamžiku (nevědomě či vědomě) na základě moudrosti duše potřebujete. To umožňuje uzdravení, vyladění, realizace, přeměny a zlepšení. Přitom platí, že prožívání a působení energie Jednoty neboli “Umojy” je u každého a pokaždé jiné. Většinou se nedá slovy vyjádřit, co přesně jste směl prožít – říci se ale dá, že je to jedinečný prožitek, který bude časově neomezeně působit ve Vašem každodenním životě.

Daršany

"Z mého pohledu přichází každý člověk na zemi, aby zde prožil vše, co jen prožít lze. Nikdo nestojí výš nebo níž, dál nebo blíž vůči této cestě prožitků. Já nejsem o nic méně či více výjimečný než ty. Svět je náš největší učitel a nastavuje nám neustále zrcadlo. Všechny zkušenosti, které prožíváš jsou drahocenný poklad, který vede k tomu, aby ses odnaučil svá přesvědčení a naučil se znovu autenticky žít.“

Keesjan van der Klooster