O ŽIVOTĚ KEESJANA

Keesjan van der Klooster se narodil 13. listopadu 1973 a vyrostl v jihozápadní části Holandska, ve vesnici Westerschouwen, která se nachází v kraji Zeeland. Své dětství prožil v přírodě, kde se svým psem nebo koněm trávil hodiny toulkami po okolí. Bylo pro něj normální, že se cítí být spojen se vším. S vodou, pískem, koněm, větrem a sluncem, vše sestávalo z té samé energie. Když dospěl, zjistil, že pro ostatní lidi není běžné zažívat pocit jednoty, rozumět jazyku zvířat a že nejsou schopni cítit energii vody nebo písku.

Podstatou života je změna. Tvoříš Tanec života. Tanči.


Po jistou dobu pracoval, stejně jako jeho rodiče, v oboru stravování, například v restauracích oceněných Michelinskou hvězdou, kde se však cítil více jako robot než lidská bytost. Teprve v roce 2001 k němu přišla možnost změny, či spíše návratu k tomu, co dříve prožíval jako Jednotu. Rok, ve kterém zemřel jeho otec, přivedl Keesjana nazpět do kontaktu s vědomím Božského zdroje.

Po roce 2001 se setkal s několika lidmi, jejichž život rovněž pramenil ze stavu jasného bytí. Bez jakýchkoliv vzdorných argumentů nastoupil skrze období přímého odnaučování podmíněného chování svou cestu, která vedla zpět k harmonii, Jednotě a čistotě. Toto období se čím dál tím více začalo podobat jasnému zrcadlu, které mu umožňovalo znovuobjevovat vše v plnosti. Byl povzbuzován celým svým láskyplným nitrem a několika mentory, kteří rovněž žili z vnitřního míru, k tomu, aby projevil své životní poslání na Zemi. Od roku 2009 poskytuje Osvicující sezení a Individuální sezení.

V několika posledních letech pomohl Keesjan mnoha lidem přiblížit se k jejich autentickému, skutečnému bytí.