KEESJANŮV DAR

Vzpomeň a poznej znovu původní řád živoucí síly ve svém autentickém já.

Každá živá bytost v sobě nese semínko potenciálu, jakýsi kód ke sdílení svých autentických talentů s ostatními živými bytostmi. Včela má přirozenou schopnost opylovat květy a přeměnit jejich nektar na med. Rostlina nebo květina umožňuje pupenci vzkvést, aby se mohlo zrodit ovoce, které se pak stane potravou.

Každá živá bytost, člověk stejně jako hmyz, kámen nebo rostlina, vše, co můžeme v naší realitě pozorovat, má dar nebo mnohost darů, oživovaných Božskou silou, která jim umožní projevit se přirozeným způsobem. Keesjan znovu nalezl kód svého talentu, kterým byl požehnán od narození.
Jedním z Keesjanových životních úkolů je přinášet láskyplný, posilující a očistný zdroj vědomí a ukotvovat ho. Pomáhat lidem a přivádět je nazpět k jejich původnímu zdrojovému kódu, k přirozenému stavu Jednoty, ke spojení se vším, co se kolem nich nachází. K žití, které se zakládá na skutečném objevení faktu, že se vším, co nás obklopuje, jsme jedním a tvoříme jednu velkou rodinu.

MISE UMOJA OSVÍTIT MYŠLENKY V HLAVÁCH LIDÍ. PŘIMĚT OČI, ABY VIDĚLY JASNĚ. ZAHŘÁT JIM SRDCE. NECHAT JIM V BŘIŠE POCÍTIT JEJICH ŽIVOTNÍ SÍLU. A NOHY NECHAT SAMOSTATNĚ CHODIT PO TÉTO ZEMI.


SETKÁNÍ S UMOJA ZDROJEM JE DAREM PRO VÁS SAMOTNÉ I PRO CELÝ SVĚT

Toto milující, čisté a posilující vědomí, které přichází, nenese žádnou logiku, kterou by mohla pochopit mysl. Rezonuje přímo s moudrostí vašeho fyzického těla a srdce.

Tento osvicující proud zdrojového vědomí pozvedne jisté vrstvy z hloubi vaší duše a roztaví ty, které jsou zatvrdlé, čímž ve vás vznikne prostor, abyste přijali univerzální vědomí. Budete si více vědomi toho, kým jste ve své pravé esenci a jak je vše propojeno.

Obvykle nebudete schopni vyjádřit slovy to, co prožijete. Je to jedinečná zkušenost, která bude ve vašem každodenním životě pracovat nadčasově. Setkání s Umoja zdrojem je darem pro vás samotné, i pro celý svět.