SETKÁNÍ UMOJA WORLD

6. a 7. dubna PRAHA

Setkání Umoja World je energetické setkání, během kterého jste připravován a nalaďován na to, abyste ducha, duši a fyzické tělo nechal vědomě jako celek fungovat a žít. Význačným rysem tohoto setkání je, že delší, na sebe navazující čas, zůstanete v energii Umoja. Tím, že v této energii zůstaneme delší dobu, dostaneme se přes mnoho vrstev více do hloubky, čímž Vás může Inteligence beze slov zasáhnout v jádru Vaší bytosti.


Setkání Umoja World jsou uzdravující, spojující, jeden nebo více dní trvající tematická setkání, kde se bezpečným způsobem vytvoří prostor k vědomému započetí prozkoumávající cesty ve Vás samotném. To, co se ještě nachází ve Vašem podvědomí, je autentickým způsobem přivedeno do vědomí. Tím můžete pocítit vlastní sílu a Jednotu. Jste vyzván stát se součástí tohoto obnovujícího vědomí, které přirozeným způsobem umožní proběhnutí integrace ve Vás samotném a umožní prožít Vaši celistvost. Vše je spojováno současným, jasným nebo bezeslovným energetickým způsobem. Energie, která je předávána během těchto setkání, je pro každého, kdo cítí vnitřní potřebu jednoduchého přístupu a upřímně jde cestou k oduševnělému a vědomému životu.
Během těchto setkání nemusíte tvrdě pracovat nebo se hodně snažit (nejsou zde žádné workshopy), jste (vědomě či nevědomě) v uzdravovacím stavu bytí. Také zde není tvořena žádná tíha. Je to volné a svobodné a přirozeným způsobem přijde to, co má přijít. Ať je to cokoli, je to naprosto dokonalé. Naše zkušenosti a vhledy nejsou (vědecky) analyzovány nebo odvozovány, Vaše mysl není napěchována dalšími znalostmi, ale následujete univerzální stav spontánnosti a naprostého bytí sám sebou.
Zkrátka spojující uzdravující bytí spolu má silný účinek také proto, že může sloužit jako metaforická Osvicující kotva ve Vás samém. Nebo jak to Budha nazval: „Prožívat život ve vyzařování vlastního světla.“ Při těchto setkáních jste vědomě podporován, abyste obnovující vědomí uzemnil. Každý obdrží během setkání to samé, ale prožitky a účinky se liší člověk od člověka a setkání od setkání. To co obdržíte, se nedá vyjádřit slovy a je pro každého osobní a jedinečnou zkušeností.

MISE UMOJA

Osvítit myšlenky v hlavách lidí.
Přimět oči, aby viděly jasně.
Zahřát jim srdce.
Nechat jim v břiše pocítit jejich životní sílu.
A nohy nechat samostatně chodit po této zemi.